E7 Outgoing QSL Bureau – Poslane QSL’s u USA

SVIM RADIOAMATERIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

qsl-bureau

Robert, E77E, E7 Outgoing QSL Manager, je 31. Maja 2016. godine poslao pakete sa QSL karticama na adrese svih 11 kontinentalnih USA Area QSL bureaua, kao i u prekomorske KP2, KP4, KL7, KH6, KH2 i KH0 QSL bureaue.

E7 Outgoing QSL bureau distribuira QSL kartice za članove sva tri radioamaterska udruženja koje primi iz njihovih ureda, kao i od radioamatera i klubova koji mogu direktno sa QSL managerom dogovoriti slanje QSL kartica. Za više informacija možete kontaktirati Roberta, E77E na njegovu QRZ.COM E-mail adresu.

73’s Boris E73Y