E7 Incoming QSL Bureau – Nove Pošiljke

SVIM RADIOAMATERIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

qsl-bureau

09. Augusta 2016. godine, E7 Incoming QSL bureau je preuzeo 26960g QSL kartica primljenih od QSL bureaua i individualnih radioamatera iz sljedecih zemalja: DL – 9797g, EA – 8130g, S5 – 3084g,OK – 2730g, K – 1894g, LZ – 488g, G – 178g, EI – 140g, YB – 136g, UA – 104g, PY – 88g, YO – 62g, 9V – 45g, VR – 39g, ZL – 32g i BY – 13. Kartice ce biti razvrstane u narednim danima i distribuirane Savezima i individualnim amaterima.

Ako iz bilo kojeg razloga ne primate QSL kartice, kontaktirajte me na QRZ.COM E-mail adresu ili putem About E73Y – Contact obrasca na ovoj stranici.

73’s Boris E73Y