Uputstvo za korištenje QSL Bureaua

Razmjena papirnih QSL kartica u cilju potvde veze je tradicija koja je seže do samih početaka održavanja radioamaterskih veza. I u današnje doba, kada veliki broj radoamaterskih operatora bira elektronsko potvrđivanje veza, postoje operatori koji veze potvrđuju na tradicionalni način – QSL karticom. Obzirom da je razmjena QSL kartica putem pošte veoma skupa, jefitinija alternativa je njihova razmjena putem QSL bureaua.

E7 Incoming QSL bureau

E7 Incoming QSL bureau prima i razvrstava QSL kartice za sve radioamatere u Bosni i Hercegovini. Adresa na koju strani radioamateri i radiaomaterski savezi šalju pošiljke je: E7 Incoming QSL Bureau, P.O. Box 61, 71000 Sarajevo i ova adresa je zadržana radi kontinuiteta i iz razloga što su paketske pošiljke koje stignu na nju oslobođene troškova carinskog pregleda. E7 Incoming QSL bureau usluga razvrstavanja je BESPLATNA i većina QSL kartica će biti distribuirana putem tri radioamaterska saveza. Radioamateri koji nisu članovi saveza mogu ostvariti direktnu komunikaciju sa E7 Incoming QSL bureauom kako bi svoje kartice lično preuzeli u prostorijama Radio Kluba ‘Novo Sarajevo’, Derviša Numića 70 u Sarajevu ili kako bi sa QSL managerom dogovorili slanje QSL kartica putem pošte uz podmirenje nastalih troškova.

Iako E7 QSL bureau manager raspolaže velikom bazom znanja koja povezuje stare i trenutne pozivne znakove, te koristi javno dostupne informacije poput RAK baze izdatih pozivnih znakova i online servisa poput QRZ.COM, poželjno je da operatori na E-mail qsl@e73y.ba dostave eventualne promjene pozivnog znaka. Na taj način će operatori osigurati kontinuitet u prijemu QSL kartica na sve korištene pozivne znakove.

Ko radi taj i griješi, i u skladu sa ovom izrekom se može desiti da operatori dobiju poneku QSL karticu koja nije namijenjena za njih. Zamolio bih da te QSL kartice budu vraćene u E7 Incoming QSL bureau kako bi bile dostavljene operatorima kojima su namijenjene.

Kako koristiti E7 Outgoing QSL bureau

E7 Outgoing QSL bureau je dostupan svim radioamaterima u Bosni i Hercegovini čije QSL kartice šalje širom svijeta, većinom nacionalnim savezima koji dalje vrše distribuciju unutar svojih zemalja. U Bjelorusiji, Danskoj, Francuskoj, Italiji, Japanu, Južnoafričkoj Republici, Monaku, Njemačkoj, Mađarskoj, Norveškoj, Poljskoj, Portugalu, Rusiji, Švedskoj i Zambiji nacionalni savezi distribuiraju QSL kartice samo za svoje članove.

Ukoliko QSL karticu popunjavate rukom, sve podatke je potrebno čitko unijeti. QSL kartice sa prepravljanim podacima će biti vraćene pošiljaocu jer takve nemaju nikakvu vrijednost za stanicu kojoj su namijenjene. Takođe, pošiljaocu će biti vraćene QSL kartice sa pogrešno primljenim pozivnim znakom.

Obaveza operatora je da QSL kartice sortira po zemljama i složi ih po abecednom redu glavnog prefiksa (BY, CE, DL, F, G, JA, PA, RA…). Ukoliko zemlja ima više prefiksa (npr. 5P, 5Q, OU… za Dansku), QSL kartice je potrebno pridružiti matičnom prefiksu. QSL kartice za Sjedinjene Američke Države je potrebno sortirati po pozivnim oblastima (od 0 do 9), pri čemu je 4. pozivnu oblast potrebno odvojeno sortirati po jednoslovnim (K4, N4, W4) i dvoslovnim prefiksima (AD4, KA4, NT4, WD4 i sl.). Broj u pozivnom znaku USA stanice, a ne lokacija dobijena na servisima poput QRZ.COM, određuje u koji biro će QSL kartica biti poslana. Kartice je potrebno samo složiti po matičnom prefiksu zemlje i nije ih potrebno odvajati na bilo koji način (gumicama, papirićima, pakovati u koverte…)

Ukoliko stanica kojoj šaljemo QSL koristi usluge QSL managera, na QSL kartici je potrebno navesti njegov pozivni znak i pridružiti je sa karticama za matičnu zemlju QSL managera. U današnje doba lako dostupne informacije, obaveza operatora je da QSL karticu ispravno popuni i napiše pozivni znak QSL managera. E7 QSL Bureau manager neće popunjavati ove podatke!! Treba obratiti pažnju da pojedini poznati QSL manageri koji servisiraju veliki broj stanica, (npr. EB7DX, EA7FTR, RW6HS, W3HNK, ali ne samo oni) QSL kartice razmijenjuju samo direktno. QSL kartice za QSL managere koji QSL kartice primaju samo direktno neće biti poslane u QSL Bureau matičnih zemalja, nego će biti vraćene operatoru. QSL kartice za prijemne (SWL) amatere nije potrebno posebno odvajati nego ih priključiti uz kartice za matičnu zemlju.

Odlazni QSL Bureau ne može poslati Vaše QSL kartice u sljedeće DXCC zemlje koje nemaju operativan dolazni QSL bureau: 3B, 3C, 3C0, 3DA, 3W, 3X, 4J, 4W, 5A, 5R, 5T, 5U, 5V, 7O, 7P, 7Q, 8Q, 9L, 9N, 9U, 9X, A3, A5, A6, A9, C2, C5, C6, CN, D2, D4, E3, E5, ET, H4, HH, HV, HZ, J5, J8, KG4, KH0, KH1, KH4, KH5, KH7K, KH9, KP1, KP5, P2, P5, PZ, S0, S7, T2, T3, T5, T8, TJ, TL, TN, TT, TU, TY, V3, V4, V6, V7, VP2E, VP2M, VQ9, XU, XW, XZ, YA, Z2, ZA, ZK3. Takođe treba obratiti pažnju da pojedine zemlje (npr. CO, YO, YV, Z3…) nemaju operativan odlazni QSL bureau i da je slanje QSL kartica iz tih zemalja prepušteno individualnim operatorima što stvara veliku disproporciju u količinama poslanih i primljenih kartica.

Preporučene dimenzije QSL kartice

Radi pojednostavljenog rukovanja QSL karticama i lakšeg pakovanja, dimenzije QSL kartice u cijelom svijetu su standardizirane na 140x90mm. E7 Outgoing QSL Bureau neće vratiti QSL kartice čije dimenzije su različite od preporučenih, ali apeluje na operatore da kartice štampaju u preporučenim dimenzijama.

Troškovi slanja

Slanje 1kg razvrstanih QSL kartica košta 25,00KM i isti uvjeti važe za sve operatore i radioamaterska udruženja u BiH. Prema informacijama koje sam dobio iz tri radioamaterska udruženja, ARABiH će klubovima koji su članovi Asocijacije snositi troškove slanja do 1kg QSL kartica godišnje, dok će lični operatori sami snositi ove troškove. Članovi SRRS će svu komunikaciju vezano za odlazni biro ostvarivati sa Savezom koji će QSL kartice dostavljati u E7 Outgoing QSL Bureau. ZRHB članovi sami snose troškove slanja QSL kartica putem Odlaznog QSL Bureaua.

Napominjem da QSL kartice za koje E7 Odlazni QSL Bureau ne dobije odgovarajuću uplatu neće biti poslane!!!

Smanjenje troškova slanja QSL kartica

Troškove slanja je moguće smanjiti na način da operator bureau QSL kartice zatraži online. Najpopularniji sistem za online zahtjeve je Clublog OQRS gdje je moguće zatražiti bureau i direktne QSL kartice. Kako većina DX ekspedicija ne treba Vašu QSL karticu, na ovaj način se štedi novac potreban za njihovo slanje, kao i vrijeme i novac potrebni za sortiranje i distribuciju. Dodatno, online zahtjevom se ubrzava vrijeme potrebno za prijem bureau kartice od DX ekspedicije.

Adresa za slanje odlaznih QSL kartica

QSL kartice je potrebno dostaviti na adresu:
E7 Outgoing QSL Bureau
P.O. Box 61
71000 Sarajevo

Radi brzine komunikacije, korisnici odlaznog QSL bureaua mogu kontaktirati QSL managera na E-mail adresu: qsl@e73y.ba. QSL bureau aktuelnosti će biti dostupne u E7 QSL Bureau sekciji na WEB Stranici https://www.e73y.ba i te informacije je dozvoljeno i poželjno dijeliti kako bi ih vidio što veći broj E7 radioamatera.

73’s Boris E73Y