E7 Incoming QSL Bureau – Nove Pošiljke

SVIM RADIOAMATERIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

qsl-bureau

23. Decembra 2016. godine, E7 Incoming QSL bureau je preuzeo 29457g QSL kartica primljenih od QSL bureaua i individualnih radioamatera iz sljedecih zemalja: JA – 6810g, EA – 4893g, DL – 4800g, UA – 4121g, K – 3795g, UR – 1339g, OH – 843g, OZ – 720g, TA – 591g, LZ – 481g, VE – 381g, UN – 188g, EI – 148g, G – 125g, 3A – 53g, PY – 39g, 9V – 33g, YO – 23g, LX – 20g, 7X – 17g, XE – 17g, CU – 12g, ON – 8g. Kartice ce biti razvrstane u narednim danima i distribuirane Savezima i individualnim amaterima.

Ako iz bilo kojeg razloga ne primate QSL kartice, kontaktirajte me na QRZ.COM E-mail adresu ili putem About E73Y – Contact obrasca na ovoj stranici.

73’s Boris E73Y