E7 Incoming QSL Bureau – Nove Pošiljke

SVIM RADIOAMATERIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

qsl-bureau

07. Maja 2016. godine, E7 Incoming QSL bureau je preuzeo 38054g QSL kartica primljenih od QSL bureaua i individualnih radioamatera iz sljedecih zemalja: ON/PA – 10075g, SP – 5772g, OH – 5217g, DL – 4930g, JA – 2766g, UA – 2003g, VE – 1917g, SV – 1461g, SM – 1062g, LA – 1011g, YL – 482g, TF – 314g, YO – 293g, 9K – 162g, ZS – 137g, BY – 125g, EI – 99g, CU – 81g, UR – 68g, K – 19g, TA – 19g, F – 17g, EA – 11g, CT – 7g i PY – 6g. Kartice ce biti razvrstane i distribuirane u narednom periodu.

Ako iz bilo kojeg razloga ne primate QSL kartice, kontaktirajte me na QRZ.COM E-mail adresu ili putem About E73Y – Contact obrasca na ovoj stranici.

73’s Boris E73Y