E7 Incoming QSL Bureau – Ostatak QSL kartica

SVIM RADIOAMATERIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

E7 Incoming QSL Bureau je od tri saveza (ARABiH, SRRS, ZRHB) dobio spiskove članova na osnovu kojih kartice šalje prema savezima za dalju distibuciju. Sljedeće operatore, čiji pozivni znakovi nisu bili na pomenutim spiskovima, razvrstane QSL kartice čekaju u E7 Incoming QSL bureau:

E70 – AA, BA, JA, R, RR, SIC, W, XK

E71 – ABC, AGA, BA, BMN, BWU, DX, ECZ, EDV, ELP ETC, EXA, GO, HN, JK, KBC, KGO, MHH, NH, NT, A, TR, ZO

E72 – AP, AW, DX, JN, KB, M, MM, NA, PJ, RA, RB, SKJ, SZ, T, W

E73 – AJ, AW, BB, BEN, BI, BG, CJ, CRK, D, DI, DT, DW, EB, EJC, EN, ES, HI, IS, JN, KT, MW, NSD, O, PA, QE, RD, RDL, RE, SD, SDM, SF, SJ, SP, T, TP, U, VA, VGG, WI, Z

E74 – AW, BI, BZ, CVZ, DNO, DT, EB, EF, EM, EN, FM, FN, G, GZ, HH, HX, JE, KS, KM, MB, MC, MH, MK, MM, MS, NK, NL, O, OF, QG, QR, R, RG, RO, SQ, SS, TM, TP, UB, VE, W, WH, X, XF, Y, YM, YO, Z, ZG

E75 – AN, AZ, BC, BM, DC, DD, DHS, DI, DVB, EE, FM, GA, HM, HZ, IG, IO, KEE, KF, LC, MAX, MN, NET, NNB, NSA, RS, SA, SEK, TS, TZ

E76 – AP, DX, EA, MJ, TT, WW

E77 – AA, BA, CW, EB, F, FB, GS, KA, STM, T, UW, V, XZ, YZ, Z, ZK, ZM, ZZ

E78 – FK, LF, O, PS, T, W, XR, ZZ

E79 – C, DX, MB, MD, MH, XP, Z, ZZ

T9 – 2X, 4FO, 4KU, 4RR, 4WF, 6A, 7N, 9F, 9P

SWL – E7-370

Napominjem da su usluge E7 Incoming QSL bureaua besplatne i da se kartice mogu preuzeti svakog Ponedjeljka u periodu od 1800-2100h u prostorijama Radio Kluba ‘Novo Sarajevo’. Takođe, QSL kartice mogu biti poslane poštom uz podmirenje nastalih troskova slanja (koverta + poštarina).

Za dodatne informacije me možete kontaktirati na QRZ.COM E-mail adresu ili putem About E73Y – Contact obrasca na ovoj stranici.

73’s Boris E73Y