E7 Incoming QSL Bureau – Nove Pošiljke Juni 2022.

SVIM RADIOAMATERIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

qsl-bureau

Tokom mjeseca Juna 2022. godine, u E7 Incoming QSL bureau je stiglo ukupno 10232g QSL kartica od QSL bureaua i individualnih radioamatera iz sljedecih zemalja: DL – 4857g, JA – 3397g, 9A – 1707g, I – 199g, SV – 47g i YO – 25g.

Kartice su vec razvrstane, a bit će distribuirane nakon što dobijem i razvrstam kartice primljene u Friedrichshafenu.

E7 incoming QSL Bureau kartice distribuira članovima saveza i individualnim radioamaterima. Ako iz bilo kojeg razloga ne primate QSL kartice, kontaktirajte me na QRZ.COM E-mail adresu ili putem About E73Y – Contact obrasca na ovoj stranici.

73’s Boris E73Y