E7 Incoming QSL Bureau – Nove Pošiljke Friedrichshafen 2022.

SVIM RADIOAMATERIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

ARAuBiH delegacija koja je prisustvovala radioamaterskom sajmu u Fridrichshafenu je donijela ukupno 19970g QSL kartica koje su preuzeli od saveza i individualnih radioamatera iz sljedećih zemalja: ON/PA – 9910g, F – 4653g, S5 – 1829g, LZ – 1717g, HA – 984g, HS – 334g, OM – 290g, 9A – 130g i YO – 123g.

QSL kartice će nakon razvrstavanja biti spremne za distribuciju.

E7 incoming QSL Bureau kartice distribuira članovima saveza i individualnim radioamaterima. Ako iz bilo kojeg razloga ne primate QSL kartice, kontaktirajte me na QRZ.COM E-mail adresu ili putem About E73Y – Contact obrasca na ovoj stranici.

73’s Boris E73Y